Friday, February 8, 2008

Google: Univerzalno pretraživanje

Na osnovu informacija sa sajta SearchEngineLand.com Google se priprema da sprovede u delo najradikalnije promene u načinu prikazivanja rezultata pretrage do sada. Dobrodošli u virtuelni svet Univerzalnog pretraživanja!

Univerzalno pretraživanje nije ništa drugo do li kombinovanje rezultata pretrage vesti, slika, video zapisa, knjiga i web stranica.

Google-ova početna stranica je i do sada nudila linkove ka pretraživanju dodatnih sadržaja interneta (crvena strelica), ali njihov potencijal do sada nije bio prepoznat od strane samih korisnika.
Većina korisnika zapravo i ne zna čemu ti linkovi služe, a još manji broj njih ih zapravo koristi. Rešenje za ovo svojevrsno slepilo je pronađeno uvođenjem Univerzalne pretrage. Univerzalna pretraga bi trebalo da kombinuje rezultate vertikalnih pretraživača i da obezbedi relevantan prikaz za kranjeg korisnika.

Vertikalno pretraživanje - horizontalno pretraživanje

Pre svega šta je to vertikalno pretraživanje (vertical search)? To je pomalo nezgrapan termin koji se korsiti u SEO zajednici da označi specijalizovano ili dubinsko pretraživanje. Vertikalnim pretraživanjem vi "sečete" materijal vertikalno kroz jednu temu ili oblast.

Regularno
ili horizontalno pretraživanje je ono što dobijete kada odete na Google, Yahoo, Microsoft, Ask ili na neki drugi pretraživač opšteg tipa, gde se pretraživanje vrši po najširem mogućem spektru materijala.

Razlika možda na prvi pogled nije toliko očigledna. Na primer, pokušajte da nađete informacije o ptici lastavici. Ako tražite horizontalno, nije teško videti da će ostali (u nekim slučajevima veoma marginalni) sadržaji nadvladati informacije o ptici lastavici. Možete pokušati sa ključnom reči lasta, ali tu dominira jedno dobro poznato domaće saobraćajno preduzeće. Znači ono što bi olakšalo nalaženje pravih informacija je vertikalna pretraga na nekom specijalizovanom pretraživaču.

Univerzalno pretraživanje

Univerzalno pretraživanje je već počelo da se implementira, kako na zvaničnom Google sajtu tako i na Srpskom Google pretraživaču.

To možete videte na sledećem primeru. Pretraga ključne reči veliki brat na domaćem Google -u daje sledeće rezultate pretrage.
Rezultat broj 9 u listi rezultata pretraživanja je link ka video fajlu na YouTube -u. Ako ukucate ime našeg poznatog nobelovca (Ivo Andrić) u listi rezultata pretrage na sedmom mestu biće link ka video fajlu sa dodele nobelove nagrade u Stokholmu.

Čini se da za sada univerzalno pretraživanje na srpskom pretraživaču donosi, pored redovnih rezultata, većim delom video fajlove. Pored toga mogu se zapaziti i slike (probajte da unesete ključnu reč Marija).

Na sličan način u rezultatima pretraživanja (u zavisnosti od ključne reči) se mogu naći vesti, mape, knjige, naučne reference i radovi, katalozi, patenti, blogovi, finansije kao i druge vrste rezultata. To pre svega važi za pretraživanje na engleskom jeziku.

Posledice za korisnike i web izdavače

Ako ste samo korisnik interneta i do sada niste koristili vertikalne osobine pretraživača, Univerzalno pretraživanje može da predstavlja dobrodošlu novinu i poboljšanje od kojeg ćete imati korist u smislu relevantnijeg odgovora na postavljeni upit. Može se očekivati da će Google poboljšavati svoju koncepciju i algoritme "u hodu" i da će ova vrsta pretraživanja biti sve bolja.

Ako ste izdavač ili se bavite marketingom najneposrednija posledica je odmah jasna. Vremenom će se saobraćaj od tzv. organskog listinga web stranica smanjivati. Sve će više mesta na prvoj stranici među prvih 10 rezultata pretrage biti rezervisano za dodatne sadržaje. Mnogi web izdavači su shvatili ovu promenu i počinju da prilagođavaju svoje sadržaje novim trendovima i da aktivno publikuju video materijal


Prva generacija pretraživača je bila fokusirana na analizu reči web stranica.


Druga generacija pretraživača je bila uključena u analizu linkova.


Treća generacija pretraživača koja se sada oblikuje fokusirana je sa jedne strane na korisnike (šta traže, koje likove slede - personalizovani rezultati! ) a sa druge strane na uključivanje vertikale pretraživanja.


Zašto nam predstoji ova promena? Odgovor je jednostavan. Da bi se povećala relevantnost rezultata pretraživanja. Količina informacija koja se nalazi na internetu je strahovito velika i pretraživači moraju da se izbore sa povećanom količinom spama i manipulacije.

Što se tiče izdavača, dosadašnji dominantan način web pretraživanja je dosegao svoj zenit i polako se kreće prema silaznoj putanji a vertikalno pretraživanje je ogromna neistražena oblast čije se granice tek mogu naslutiti.

No comments: