Monday, February 4, 2008

SEO termini na slovo A

Ovo je nastavak rečnika SEO pojmova započetog u ovom postu.

SEO pojmovi na slovo A

Above the fold - termin koji se tradicionalno koristio da opiše gornji deo novina. U web marketingu ovaj termin označava oblast koja je dostupna i vidljiva pre skrolovanja.

Absolute link - apsolutni link: To je link u kome je data puna adresa (URL) stranice koja se linkuje, kao u sledećem primeru:

<a href= "http://domensajta.com/neki_direktorijum/neki_fajl.html">Pogledaj ovde</a>

Neki webmajstori imaju običaj da daju samo relativnu putanju linka, što bi na primer u gornjem primeru izgledalo ovako:

<a href= "/neki_direktorijum/neki_fajl.html">Pogledaj ovde</a>

Zbog tzv. kanoničkih problema i zbog pirata praksa upotrebe relativnih linkova nije dobra i uvek kada je to moguće treba preferirati apsolutne linkove u odnosu na relativne.

AdSense : Google-ova mreža kontekstualnog oglašavanja. Mali i veliki sajtovi podjednako mogu učestvovati u ovom programu i publikovati oglase na svojim stranicama, ostvarjući profit generisan klikovima na te oglase. To mogu biti tekstualni, grafički, ili video oglasi. Od nedavno Srbija je takođe na spisku zemalja kojima je dozvoljen pristup ovom programu.

AdWords: Google-ova mreža aukcije linkova i oglasa. Većina oglasa koje Google dostavlja učesnicima u Adsense programu je bazirana na odabranim ključnim rečima i na nekoj vrsti aukcije među oglašivačima kojom se određuje tzv. cost per click (cena po kliku) faktor.

Affiliate Marketing: Ovo je termin koji se odnosi na marketinške programe koji uključuju nezavisne agente radi promocije i širenja svog marketinškog dometa. Ovi se agenti obično plaćaju na bazi tzv. CPA (cost per action) faktora, što znači da dobijaju novac ukoliko posetioci kompletiraju neku akciju - što se obično odnosi na kupovinu nekog proizvoda.

AJAX: - asinhroni JavaScript i XML: Tehnika koja omogućava web stranici da zahteva dodatne informacije od servera bez neophodnosti da ista bude ponovo učitana od strane web browsera - čitača.

Alexa: Servis osnovan od strane Amazon.com sajta. Alexa meri internet saobraćaj na osnovu skale koja ide od 1 do nekoliko miliona, rangirajući tako sajtove po broju posetilaca. Aleksa ima tendenciju da preferira sajtove iz internet zajednice webmajstora i kao takav nije mnogo pouzdan, ali je sa druge strane besplatan.

Alt tag (Alt attribute): Većina velikih pretraživača nije u stanju da razazna šta se nalazi unutar neke slike na web-u. Koristeći ALT obeležje, moguće je pomoći pretraživačima da razumeju smisao neke slike putem njenog relevantanog teksutalnog opisa.

Primer:

<img src= "http://domensajta.com/priroda.jpg" width="150" height="150" alt="idilična priroda Zlatibora" >

Alta Vista: Legendarni pretraživač iz vremena pre pojave modernih pretraživača. Alta Vistu je kupio Overture, a nakon toga Overture je bio kupljen od strane Yahoo-a. 1999 godine Alta Vista je izvršila veliku promenu u svom algoritmu što je dovelo do otpadanja mnogih sajtova i zajedno sa dodatnim greškama do marginalziovanja njenog značaja.

Amazon.com: Najveća internet prodavnica na malo.

Analytics: Softver koji webmajstorima omogućava praćenje parametara posete njihovog sajta i odgovarajuću statistiku: broj poseta, broj pregledanih stranica, zemlja porekla posetilaca, itd. Da bi ovakav softver radio, neophodno je dodati JavaScript kod na svim stranicama sajta. Jedan od poznatijih programa ovog tipa je Google Analytics (od nedavno besplatan).

Anchor Text - sidro: Tekst koji korisnik treba da klikne da bi pratio neki link. U slučaju ako se do datog linka stiže putem slike, Alt Tab može preuzeti ulogu Anchor teksta. Pretraživači smatraju da vaša internet strana ima autorite za one reči koje su u sastavu Anchor teksta linkova ka vašem sajtu. Kada se linkovi generišu na prirodan način, oni imaju mnoštvo kombinacija reči u Anchor tekstu. Previše sličan Anchor tekst u likovima ka vašem sajtu može se smatrati manipulacijom i može biti zanemaren (filtritran) od strane pretraživača. Veoma je važno uzeti u obzir ovu činjenicu prilikom stvaranja strategije izgradnja linkova ka vašem sajtu.

Primer Anchor teksta (podebljan u donjem primeru):

<a href= "http://web-dizajn.blogspot.com">Web dizajn i marketing </a>

Sa izuzetkom vaših osnovnih ključnih reči, ako razmatrate strategiju za rangiranje kod Google -a, ne biste želeli da više od 10 - 20 procenata Anchor teksta bude isto ili previše slično. Možete koristiti Backlink Analyzer sa Seobook.com sajta da biste uporedili profil Anchor teksta vašeg sajta i konkurencije.

Ask: Pretraživač koji je u vlasništvu InterActive Corp. Originalno ime Ask Jeeves bilo je napušteno početkom 2006. Ovaj pretraživač se pokreće uz pomoć Teoma tehnologije pretraživanja, koja je bazirana na konceptu hub-ova i autoritativnih sajtova.

Authority: Sposobnost stranice ili domena da se dobro kotira kod pretraživača. Postoji 5 glavnih faktora za optimalno rangiranje: linkovi (preciznije ono što se naziva link equity), starost sajta, trend saobraćaja, istorija sajta i publikovanje originalnog sadržaja. Postoji sajtovi koji se smatraju autoritetima na opštem planu (na primer, Wikipedija i DMOZ) ili autoritetima određene oblasti.


No comments: