Thursday, January 31, 2008

Rečnik SEO termina na slovo S - SEO, a šta je to?

Ako se bavite web dizajnom, vlasnik ste sajta ili radite promociju nekog sajta, verovatno ste se često sretali sa nepoznatim skraćenicama tipa SEO, SERP, SEM, itd. Ovaj članak pojašnjava značenje i smisao pojedinih skraćenica i izraza na slovo S, bez pretenzije da da tačnu definiciju ili 100 % korektan prevod engleskih termina.
Članak je delimično zasnovan na odličnom rečniku SEO pojmova Aarona Wall-a, jednog od vodećih SEO gurua današnjice.

Pojmovi na slovo S

Search History - istorija pretraživanja: Mnogi pretraživači danas čuvaju informacije o istoriji pretraživanja koji kasnije mogu iskoristiti za pravljenje boljih, ciljanih reklama ili da bi starije informacije načinile dostupnijim.

SEM - search engine marketing: Marketing za pretraživače. Nešto širi termin nego što je SEO, jer može da obuhvati širi opseg tehnika promocije sajta, kao što je na primer PPC.

SEO - search engine optimization: Optimizacija za pretraživače. To je veština, publikovanja informacija na način prihvatljiv i pogodan kako za krajnjeg korisnika tako i za pretraživače.

SERP - search engine results page: Stranica koju pretraživač vraća kao rezultat pretrage.

Server: Kompjuter koji se koristi da bi čuvao (hostovao) web stranice u svojoj memoriji i da bi ih isporučivao, odgovarajući na zahteve korisnika interneta.

Server može da hostuje na stotine web sajtova, ili da bude posvećen jednom sajtu (tzv. dedicated server).

Server Logs: To su fajlovi koji se generišu od strane servera i nose informacije o izvoru i trendovima web saobraćaja. Tipično ove informacije nisu tako korisne i pristupačne kao informacije koje se mogu dobiti korišćenjem analitičkog softvera (na pr., Google analytics).

Site Map - mapa sajta: Stranica koja pretraživačima daje drugi sekundarni način navigacije kroz vaš sajt. Danas se obično mapa sajta prilagođava za pretraživače upotrebom Google-ove XML specifikacije, dok obična HTML stranica može takođe biti prisutna da bi korisnicima omogućila lakšu navigaciju.

Social Media: Web sajtovi koji omogućavaju korisniku da učestvuje u stvaranju upotrebljivog sadržaja. Primeri Social media sajtova su:

Del.icio.us
bookmarking sajt

Digg news sajt

Spam: Neželjena email poruka. Ovaj se termin sve više koristi da označi i rezultate pretrage lošeg kvaliteta.

Spider - pauk u bukvalnom prevodu a naziva se još i robot ili bot: kompjuterski program uz čiju pomoć pretraživači obilaze internet i indeksiraju sadržaj, tj. web stranice i dokumente. Pretraživača ima raznih ali svi oni treba da poštuju robots.txt protokol.

Splash Page: Dizajnerski veoma lepa i elegatno ukomponovana stranica koja tipično nudi veoma malo sadržaja i praktične vrednosti da bi bila na pravilan način indeksirana od strane pretraživača.

Pobrinite se da vaš home page ne podpadne u ovu kategoriju ako je moguće.

Splog: Spam blog, koji se tipično sastoji od sadržaja lošeg kvaliteta ili automatizovanog sadržaja.

SSI - server side include: U bukvalnom prevodu to znači uključiti nešto sa serverske strane. Zapravo to je način da se pozove i uključi deo ili čitava strana pozivom iz neke druge web stranice. Ovo se može uraditi na nekoliko načina - upotrebom shtml ekstenzije, upotrebom PHP jezika i modifikovanjem .htaccess fajla.

Steming: Korišćenje korena reči da bi se zadovoljio algoritam relevantnosti. Na primer, pretraga reči swimming može da vrati rezultate koji sadrže reč swim. Ova tehnika obično poboljšava kvalitet pretrage zbog raznolikosti jezika.

Stop words - zaustavne reči: To su engleske reči and, or, a, to i slične koje nisu relevantne za datu pretragu i zbog toga se odstranjuju iz upita pre nego što pretraživač vrati rezultate upita.

Ovo važi za pretrage na engleskom, gde je potpuno svejedno da li ćete upotrebiti, na primer, "sand and fog" "sand or fog" ili "sand fog". Što se tiče srpskog, zaustavne reči i dalje utiču na rezultat pretrage, što nije teško proveriti.

Supplemental results - dodatni rezultati: Stranice u koje pretraživač nema dovoljno poverenja i koje se rangiraju slabije nego dokumenti u glavnom indeksu pretraživača. Neki pretraživači pored glavnog indeksa imaju dodatne indekse gde smeštaju ovakve dokumente.

Trenutno Google-ove suplementalne rezultate možete dobiti upotrebom sledeće komande:

site:www.vasdomen.com/ -site:www.vasdomen.com/*

Više o dodatnom indeksu google-a i kako ga izbeći možete naći ovde.

No comments: