Wednesday, March 5, 2008

Nekonvencionalni atributi linka

Ovaj članak je baziran na zapažanjima sa sajta Seo Scientist o nekim drugačijim, potencijalno novim i nekonvencionalnim atributima dolaznih linkova ka vašem sajtu.

Kada analiziramo dolazne linkove, fokusiramo se u manjoj ili većoj meri na osnovne parametre linka: Page Rank stranice, anchor tekst linka, relativni položaj linka u odnosu na ostale linkove na datoj stranici, tekst koji okružuje link, itd.

Međutim, ponekad se isplati da pogledamo iza onoga što je uobičajeno i da vidimo da li se može naći drugačija strategija da bi se bolje rangirali u oblasti u kojoj se takmičimo. Tu stupa na scenu faktor koji se zove svežina linka.

Vremenski aspekt linka nije neka velika novina. Dodavanje novog linka, ili određenog broja novih linkova istovremeno, dovodi do sledećeg scenarija:

  • Google veoma brzo detekuje link
  • Pošto vrednost novog linka nije unapred poznata dolazi do momentalnog skoka, uslovno rečeno, kompetitivnosti vašeg sajta za neku fiksnu vrednost A. Vrednost A je vrednost svežeg linka.
  • Kada Google, nakon nekog vremena (zapravo kada pokrene svoj Page Rank algoritam), odredi stvarnu vrednost tog linka B, moguće su sledeće varijante:
    • A>B Ovo situacija se javlja ako je vrednost svežeg linka veća od stvarne vrednosti linka, kao na primer kod linkova koji dolaze od bezvrednih komentara, potpisa na forumima ili linkova nevezanih za oblast sajta. Indikacija linka ovog tipa je početni rast kompetitivnosti, kratkorična stagnacija, a zatim delimično nazadovanje.
    • A<B Ova situacija se javlja kada je prava vrednost linka zapravo veća od paušalno dodeljene vrednosti svežeg linka. To su obično linkovi visokog kvaliteta, koje dolaze od sajtova slične tematike i velikog autoriteta. Indikacija linka ovog tipa je početni porast kompetitivnosti, kratkoročna stagnacija, a zatim nastavak rasta.
    • A=B U ovom slučaju nakon početnog porasta, ne primećuje se dalja promena.
Koji je praktični značaj ove diskusije? Ako spadate u mali broj srećnika kojima je dostupna široka baza relevantnih web sajtova kao izvor nadolazećih linkova, onda treba da imate na umu da će nakon početnog privremenog poboljšanja, uslediti još jedan značajan skok.

Ako pripadate velikoj većini vlasnika web sajtova bez značajnijeg izvora sofisticiranih linkova, moguće je primeniti strategiju neprestanog dodavanja novih linkova. Nepoznata vrednost svežih linkova će se neprestano nadodavati na predhodne, i tako će kontinuirano poboljavati vašu kompetitivnost. Kojom brzinom treba nadodavati ove nove linkove? Odgovor sigurno zavisi od specifičnosti oblasti u kojoj se vaš sajt takmiči, ali pazite da ne preterate, jer ćete u tom slučaju sigurno pokrenuti Google-ov filter za preterano brzu akviziciju linkova.


No comments: