Wednesday, December 19, 2007

Google Knol - Korak predaleko?

Google Knol je novi Google-ov projekt koji će ga približiti informativnim sajtovima kao što su Wikipedija, Mihalo ili About.com. Google, koji je počeo i proslavio se kao pretraživač za ostale sajtove bez sopstvenog sadržaja, sada očigledno namerava da postane jedan od igrača na polju naučnih, geografskih, istorijskih, zabavnih i informacija tipa napravi-sam.Ovo je objavljeno 13 decembra 2007 godine na Google-ovom blogu u članku Ohrabrujući ljude da doprinesu znanju .

Knol je znači zamišljen kao tačka okupljanja pojedinaca koji će moći da objavljuju svoje članke i za razliku od Wikipedije, autori bi trebali da imaju potpunu kontrolu nad sadržajem svojih članaka. Ideja je da autori dobiju dobar deo od zarade ukoliko se autor odluči da postavi Adsense reklame (nije jasno da li će reklamni formati drugog tipa i drugih kompanija biti dozvoljeni) na svojim stranicama.

Google, tvrdi se, ne bi bio editor sadržaja članaka bilo koje vrste. Time bi se Knol priblizio modelu rada koji se koristi na About.com a udaljio od onog na Wikipediji.

Veliko je pitanje sukoba interesa, tj. da li bi rezultati pretrage bili i dalje neutralni ili bi Google favoriozovao svoj servis. Odgovor Google-a na ovo je pokazivanje prstom na njegove servise YouTube i Blogger gde se do sada nije primetila značajna razlika u rezultatima pretrage.

U poslednje vreme u rezultatima pretrage primećuje se da Wikipedija zauzima sve značajnije mesto - za mnoge jednostavnije upite vrlo često zauzima prvu poziciju. Ovo je, zajedno sa proširenim mogućnostima za online oglašavanje, sigurno jedan od snažnijih pokretača ovog projekta.

Postoje nekoliko potencijalnih problema. Knol bi mogao da postane magnet za članke o visoko komercijalnim temama, umesto za članke o akademskim - naučnim, kulturnim i umetničkim oblastima. To bi bez sumnje dovelo do konflikta između komercijalnih i socijalnih aspekata Google-a.

Drugi problem bi bio sasvim sigurno spam. Ali to izgleda da nije predmet sporenja za Google, oni očigledno imaju poverenje u svoje mehanizme borbe protiv ove internet pošasti.

No comments: