Monday, December 24, 2007

Faktori za optimalno rangiranje kod pretraživača

Kakva je relativna važnost faktora optimizacije web sajta? Pošto pretraživači obično ne žele da daju informacije koje su povezane sa algoritmima rangiranja, ostaje nam samo da na osnovu kolektivnog iskustva mnogih webmajstora i SEO eksperata posredno izvedemo neke zaključke

Što se tiče ključnih reči, ubedljivo najveću važnost ima korišćenje ključne reči u naslovu web strane. Nakon ovog faktora sledeći po važnosti je korišćenje ključne reči u vidljivom sadržaju web strane (body text). Visoku važnost ima i odnos sadržaja web stranice (teksta na stranici) prema ključnim rečima za koje sajt hoće da se rangira. Slično kao i predhodni faktor, korišćenje ključne reči u H1 tagu ima visoku važnost.

Prosečnu važnost imaju k
ljučne reč u imenu domena i korišćenje ključne reči u URL-u stranice. Prosečni značaj ima korišćenje ključne reči u H2, H3 i ostalim H tagovima. Slično se tretira i upotreba ključne reči unutar HTML tagova i IMG TITLE tagu. U istu kategoriju spada i upotreba ključne reči u Bold ili Strong tagovima.

Konačno slabu ili nikakvu važnost ima upotreba ključnih reči u Meta Keywords tagu. Postoje dokazi do ovo poslednje igra ulogu samo kod Yahoo-a, dok je Google svestan ovoga tag-a ali ga ne uzima u obzir prilikom rangiranja.

Što se tiče atributa stranice, sledeći faktori utiču na rangiranje. Najveći značaj ima linkovi u internoj strukturi sajta. Ovo se odnosi na broj i važnost internih linkova koji ukazuju na određenu stranicu sajta. Zato obratite pažnju na pravilnu strukuru linkova sajta vašeg sajta. Veoma veliku značaj ima i kvalitet i prikladnost vaših linkova ka eksternim sajtovima i stranicama. Da li vaši linkovi idu ka stranicama kvalitetnim sadržajem koji je tematski vezan za vaš sajt? Viskoku važnost ima i starost dokumenta. Starije stranice mogu dobiti više na težini i značaju, dok novije često dobijaju samo privremen značaj. Količina vidljivog HTML teksta na stranici (koji se može indeksirati) ima takođe visoki značaj. Kvalitet vidljivog HTML teksta isto spada u ovu kategoriju. Pretraživači imaju metode (algoritme) određivanja vrednosti sadržaja. Verovatno ovo u većoj meri važi za sadržaj na engleskom jeziku.

Prosečan značaj ima organizaciona struktura i hijerarhija dokumenta. Slično, frekvencija promene datog dokumenta u toku vremena ima umereni značaj prilikom rangiranja. Veći značaj sigurno ima frekvencija "update"-a celoga sajta.

Malu težinu nose broj slash-eva (/) u URL-u, tačnost pravopisa i gramatike i validacija HTML koda (tj. ispunjavanje standarda web-kompatibilnog koda)

Što se tiče faktora koji su vezani za vrednovanje dolaznih linkova (linkova na drugim web sajtovima ka vašim stranicama), na prvo mesto ubedljivo se nalazi tekst linka (anchor text), mada postoje indikacije da Google sve manje pridaje značaja ovom faktoru. Što se tiče vrednosti pojedinačnog dolaznog linka, ona zavisi od kvaliteta sajta koji linkuje ka vama u smislu broja i vrednosti njegovih dolaznih linkova (ono što se naziva Link Popularity).

Visoki značaj ima tematska povezanost sajta koji linkuje ka vama kao i njegov autoritet među sajtovima slične tematike. Starost linka takođe spada u ovu kategoriju kao i tekst koji okružuje dati link.

Prosečan značaj ima interna popularnost strane (na kojoj se nalazi link ka vašem sajtu) unutar domena (tj. sajta), zatim vremenski atributi linka (tj. kada je link napravljen, ili obnovljen) i vrsta ekstenzije domena (tj. da li je domen edu, gov, com, yu, co.yu, itd., pri čemu prva dva nose najveću vrednost). Tu, u prosečne faktore, najverovatnije spada i PR date strane. O ovom faktoru je u inernet zajednici skoro sve izanalizirano, ali sigurno je jedino da je njegova vrednost obično precenjena.

Što se tiče negativnih faktora u rangiranju, to su oni faktori koji mogu da umanje sposbnost robota da indeksiraju vašu stranicu i da je uvrste visoko u rezultatima pretrage. Najznačajniji negativni faktor je da je server nepristupačan za robote pretraživača. Visoko na listi su i sadržaj koji je veoma sličan ili je duplikat nekom postojećem sadržaju u Indeksu kao i spoljašnji (odlazni) linkovi ka sajtovima lošeg kvaliteta ili spam sajtovima.

U značajnije negativne faktore spadaju i duplikat Naslova i/ili "Meta Description Tag"-a na mnogim stranicama sajta, preterana upotreba ključnih reči - (pumpanje) . Bitni faktor je i učestvovanje u manipulaciji linkovima ili aktivno prodavanje linkova.

Prosečnu negativnu ocenu donose sledeći faktori: veoma spor odgovor servera, dolazni linkovi sa spam sajtova (pogotovo ako imate novi sajt i većina linkova vam dolazi od takvih sajtova) i nizak nivo posećenosti sajta (meren preko toolbar-a ili preko klikova u rezultatima pretrage).

No comments: