Friday, October 19, 2007

Govori kao Googler

Ovo je prevod jednog interesantnog članka sa bloga Mata Katsa (Matt Cutts). Mat je jedan od softverskih inžinjera Google-a.

Govori kao Googler: delovi URL-aAjde da razložimo delove URL-a (Uniform Resource Locator). Reći ću vam kako se mi tipično odnosimo prema različitim delovima URL-a u Google-u. Evo primera validnog URL-a koji ima puno komponenti:

http://video.google.co.uk:80/videoplay?docid=-7246927612831078230&hl=en#00h02m30s

Ovde su date neke komponente ovog URL-a:

* Protokol je http. Ostali protokoli mogu biti https, ftp, itd.
* Ime hosta je video.google.co.uk.
* Poddomen je video.
* Ime domena je google.co.uk.
* "Top-level" domena (TLD) je uk. Domen uk je za nas takođe i "country-code top-level" domen ili ccTLD. Za google.com, TLD bi bio com.
* Domen drugog nivoa "second-level domain" (SLD) je co.uk.
* Port je 80, što je "default" port za web servere. Mogući su i ostali portovi; web server može da "sluša" na portu 8000, na primer. Ako je port 80, uglavnom se port izostavlja.
* Putanja je /videoplay. Putanja se najčešće odnosi na fajl ili lokaciju na web serveru, na primer, /directorijum/fajl.html
* Ovaj URL ima parametre. Ime jednog parametra je docid a vrednost tog parametra je -7246927612831078230. URL-ovi mogu imati mnogo parametara. Parametri počinju sa znakom pitanja (?) i odvajaju se sa (&).
* Vidite li “#00h02m30s”? To je ono što se zove fragment ili "named anchor". Googleri sa kojima sam razgovarao su podeljeni u dve grupe po pitanju kako treba da se odnosimo prema njemu. Razmimoilaženja mogu da se reše rvanjem ili takmičenjem u ispijanju pića :) Obično se fragment koristi da bi se pokazalo na deo unutar web dokumenta. U ovom slučaju, to znači "preskoči do mesta unutar videa koje počinje na drugoj minuti i tridesetoj sekundi." Mislim da upravo sada Google standardizuje URL-ove otstranjivajući bilo kakve fragmente iz URL-a.

Šta je to statički URL, ako se uporedi sa dinamičkim URL-om? Tehnički, mi smatramo da je statički URL dokument koji može biti prikazan od strane webservera bez da webserver uradi bilo kakav proračun. Dinamički URL je dokument koji zahteva od webservera da uradi neki proračun sa web dokumentom.

Neki ljudi pojednostavljuju razliku statičkih i dinamičkih URL-ova pitanjem: “Da li URL ima znak pitanja u svom sastavu?” Ako URL ima znak pitanja obično se smatra dinamičkim; bez znaka pitanja u URL-u često znači statički URL. To ipak nije tako jako i neposredno pravilo. Na primer, URL-ovi koji izgledaju statički kao na primer http://news.google.com/ mogu da zahtevaju neki proračun od strane web-servera. Ipak većina ljudi određuje statičke i dinamičke URL-ove na osnovu toga da li imaju znak pitanja u sebi.

No comments: