Tuesday, December 23, 2008

Šema porasta organskog saobraćaja novog sajta

Ovaj članak je zasnovan na šemi porasta organskog saobraćaja novih websajtova (search-traffic-growth-profile-new-websites) sa Seobook sajta.

1. Start

2. Izbacite početni sadržaj sajta
 • - ako je vaš sajt manjeg obima, možete isplanirati strukturu sajta prema vašim ključnim rečima
 • ako vam je zarada na internetu cilj pročitajte najpre kako se pravi blog ili sajt posvećen zaradi
 • - na velikim sajtovima isplanirajte najrpre deo sajta
 • -nemojte čekati mesece ili godine pre no što počnete da radite na linkovima
3. Počnite sa izgradnjom linkova

linkovi se broje kao glasovi
 • - pretraživače slede i veruju drugim ljudima
 • -vaše rangiranje na pretraživačima je nestabilno i primenjivo sve dok ne izgradite dovoljan broj linkova i pretraživači ih ne pokupe
 • -počnite sa jednostavnim ali poverljivim izvorima linkova (pogledaj ispod)
 • -ako možete, pokušajte da upotrebite vašu ključnu reč u anchor tekstu linka
4. Početni izvori linkova
 • Linkovi lokalnih sajtova ili područja kojoj pripada vaš sajt
 • Direktorijumi: DMOZ, Yahoo i par ostalih bitnijih direktorijuma
 • Nepotistički linkovi: prijatelji, rođaci, dizajner vašeg sajta, poslovni partneri i slično
Još uvek nema saobraćaja od pretraživača - veoma ograničen saobraćaj prvih par nedelja


5. Vaš sajt je sada u indeksu pretraživača - počinje da se rangira za neke ključne reči
 • -rangira se za ključne reči koje imaju malo rezultata pretrage
 • -rangira se za ključne reči koje imaju malu ili nimalu konkurenciju
 • -najčešće, najpre se rangira na Live.com i Google, pre nego što počne da se pojavljuje na Yahoo!.com
 • -najčešće, najpre se rangira na Google.rs i ostalim lokalnim Google sajtovima pre no što se pojavi na Google.com
6. Ako nastavite sa izgradnjom linkova
 • -počinje da se rangira za fraze sastavljene od 4 ili 5 ključnih reči
 • -počinje da se rangira za sledeće ključne reči: mojdomen.com, moj domen, moj domen + reč
 • -počinje da se rangira za nekomercijalne i reči koje nemaju veliku konkurenciju
 • -počinje da se rangira za pogrešno napisane reči
Rangiraje je još uvek nestabilno (od jednog do drugog meseca). Još uvek je potrebno dobiti više kvalitetnih linkova (+ verovatno je potrebno da vaš sajt "ostari"). Ovaj proces može da potraje od nekoliko meseci do godinu dana i više, sve u zavisnosti od kompetitivnosti oblasti kojom se bavi vaš sajt.

7. Konačan izgled profila porasta organskog saobraćaja

 • -sajt "stari"
 • -izgradili ste više kvalitetnih linkova
 • -saobraćaj se povećava
 • -počinjete da se rangirate za nove, mnogo kompetitivnije ključe reči
 • -rangiranje i saobraćaj su postali stabilniji
Izgled "zdravog" profila porasta saobraćaja iz meseca u mesec


Za stabilno rangiranje potrebni su meseci ili godine upornog rada, u zavisnosti od oblasti kojom se bavi vaš sajt.

U izuzetno kompetitivnim granama potrebna je stalna promocija vašeg sajta i neprestano dodavanje novog sadržaja da bi se zadržala postignuta pozicija u odnosu na konkurenciju.

1 comment:

Milan said...

Zanimljiv tekst, korisni saveti.....:D