Monday, December 17, 2007

Najnovije Google-ove promene

Internet razvoj i marketing je oblast koja je podložna naglim promenama i webmajstori se moraju neprestano prilagođavati tim promenama, skoro iz dana u dan. Ono što je važilo juće kao pravilo možda već danas više ne važi i zato su webjastori neprestano suočeni sa potrebom da prate dešavanja, putem foruma (jedan od najboljih se može naći na sledećoj adresi link ) ili na neki drugi način.

Google je izvršio poslednju promenu page rank-a(PR) - nakon mnogo meseci čekanja - (pri čemu je "kaznio" mnoge sajtove sa visokim PR vrednostima zbog prodavanja linkova tako što je snizio njihov PR za nekoliko jedinica) i izvršio neke sitnije izmene ispod haube koje nisu odmah uočljive.

Aaron Wall, poznati SEO specijalista sa sajta SEOBOOK.com, tvrdi da se algoritam trenutno menja u pravcu pooštravanja kriterijuma vezanih za duplicirani sadržaj, zato poželjno je proveriti koliko su stranice vašeg sajta međusobno različite.

Pored sajtova koji su na direktan način prodavali linkove, mnogi web direktorijumi su doživeli sličnu sudbinu. Ovi direktorijumu naravno ne naplacuju postavljanje linkova ka vašim stranicama direktno, već to čine tako što naplaćuju tarifu za proveru verodostojnosti vašeg sajta, što se u krajnjoj liniji kod mnogih svodilo na istu stvar - direktnu prodaju linkova. Najveći direktorijumi i oni od posebnog poverenja kod google-a su preživeli i ovu seču, tako da će verovatno moći da nastave sa svojim radom do neke sledeće provere.
Ovde naravno ne treba ubrojiti i najveći i najznačajniji besplatni direktorijum sajtova - DMOZ. Ako ste vlasnik nekog sajta onda sigurno već znate kolika je vrednost DMOZ-a, koliko ga Google ceni i koliko je značajno da vaš sajt bude jedan od sajtova na njihovom spisku.

Još jedna značajna izmena je to što je razmena linkova izgubila svoj prethodni značaj i praktično ima malu vrednost prilikom procenjivanja kredibiliteta vašeg sajta. Naravno, recipročni linkovi su nešto što spada u prirodne tehnike web-a, i kao takvi neophodni su u nekom razumnom obimu. Problem može nastati ako su oni dominantni u ukupnoj masi linkova ka vaše sajtu. Mnogi tvrde da tada ova praksa može da bude i štetna.

U svetlu svega ovoga postavlja se pitanje kako promovisati svoj sajt. To je pitanje na koje nije lako dati odgovor sa obzirom na činjenicu da i takozvani signature links ili linkovi u potpisu vašeg unosa na nekom od javnih foruma takođe pojačano gube na značaju.

Neke od legitimnih metoda promocije koje značajnije mogu pomoći vašem sajtu su sledeće:

1. Uvrstite vaš sajt u značajnije direktorijume. Najznačajniji pored DMOZ-a je naravno Yahoo direktorijum, koji nosi veliku težinu kod Google-a. Ali ovaj poslednji na žalost nije besplatan. To je dobra investicija, ali i dalje je svota od ~300 dolara godišnje za komercijalne sajtove prevelika. Neprofitni sajtovi bi trebalo da mogu da se prijave besplatno, ali nisam siguran da li ta mogućnost zaista u praksi i funkcioniše.

2. Pisanje članaka (articles) za Internet magazine. Na primer jedan od najpopularnijih je www.ezinearticles.com. Domaći magazini su u povoju, tako da vam je za ovu stavku neophodno znanje engleskog. Još bolje od pisanje članaka za specijalizovane magazine je pisanje članaka za sajtove koji su pri vrhu oblasti kojom se vaš sajt bavi. Ukoliko vam uspe da plasirate članak na ovakvim sajtovima, link ka vašem sajtu će doći prirodno i nosiće veliku težinu.

3. Najznačajniji način promocije vašeg sajta (a ujedno i najteži za realizaciju) su tzv. organski linkovi. Zamislite sledeći scenario: vaš sajt je toliko interesantan i tekstovi su tako zanimljivi da drugi sajtovi samoinicijativno linkuju ka vama.

:)

Znači, formula je kvalitetan sadržaj i neprestano prilagođavanje novim trendovima u ovoj dinamičnoj oblasti.

No comments: